ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ತಿತಿ....ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು......ಛೀ.....ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು #justasking

14 May, 2021 01:30

Source : 

Share

FAKE NEWS.....#justasking

14 May, 2021 01:23

Source : 

Download Share

Last seen in BENGAL...#JustAsking

13 May, 2021 13:25

Source : 

Download Share

Dear supreme leader... videos/photos or any news of #CentralVistaProject is prohibited...because YOU KNOW it’s UGLY right #JustAsking

13 May, 2021 04:16

Source : 

Share

Let’s empower our HEALTH CARE WORKERS ... 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 please do your bit #JustAsking

12 May, 2021 14:01

Source : 

Download Share

#JustAsking

12 May, 2021 05:16

Source : 

Share

In the face of a grieving nation and tragedies unfolding all around us, the continued attempt to push FALSEHOOD and PROPAGANDA in the name of spreading POSITIVITY is disgusting! For being positive we don’t have to become blind propagandist of the Govt.

12 May, 2021 05:15

Source : 

Share

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ಇದು ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ....ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಮಾನವೀಯ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ..🙏🏻🙏🏻🙏🏻ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ನೀವೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ....ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿ ...TOGETHER WE STAND #justasking

11 May, 2021 02:58

Source : 

Download Share

SHAME. Communal politics even during in the time of human crisis ...ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ...ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮತಾಂಧ ರಾಜಕಾರಣ .....ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗೇಡಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ..... #JustAsking

10 May, 2021 16:36

Source : 

Share

Bang on #fakir and his #peacock 👍@satishacharya #JustAsking

10 May, 2021 12:15

Source : 

Share

We have just empowered you.. but you guys are the REAL HEROES 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Request everyone one to do their bit .. TOGETHER WE STAND #justasking

10 May, 2021 04:00

Source : 

Share

Dear Supreme leader...Stop your #ModiMahal ..... it’s OUR MONEY. please Buy Oxygen, beds, ventilators, vaccinations, other medical needs #justasking

09 May, 2021 07:05

Source : 

Download Share

We have come to this .... from SUPREME LEADER to SUPREME COURT ... hope this at least will bring in some respite #justasking

08 May, 2021 13:10

Source : 

Share

Dear Ramu.. you need a CHARACTER within ...not just costumes n looks to deliver things .. you should know better director #justasking

08 May, 2021 07:23

Source : 

Share

Centre did no work in last six months, ministers came to Bengal every day to capture it: CM Mamata Banerjee in Assembly

08 May, 2021 07:17

Source : 

Share

Thank you for giving me an opportunity to empower you .. TOGETHER WE WIN 🙏🏻🙏🏻#justasking

07 May, 2021 13:59

Source : 

Share

Responsible Governance... may you inspire many 🙏🏻🙏🏻🙏🏻#justasking

07 May, 2021 13:57

Source : 

Share

Inhuman morons..bigots ....STOP this petty POLITICS and FOCUS on saving life...LIVES MATTER #justasking

07 May, 2021 01:15

Source : 

Share

ಕರ್ನಾಟಕದ Bjp ಸಂಸದರು... ಎನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರೋ???? #justasking

06 May, 2021 16:51

Source : 

Share

India's Home Minister called Bangladeshis as Termites. They are now sending Oxygen and Remdesivir to help save Indian lives. Shah and his ilk are the real Termites ruining the lives of Indians through hate and incompetence.

06 May, 2021 16:45

Source : 

Share

1912 is not just another call center. It is a lifeline. Make it work

06 May, 2021 14:40

Source : 

Share

Please amplify.. LIVES MATTER 🙏🏻 #justasking

06 May, 2021 13:45

Source : 

Share

These are difficult times .. dear ⁦@Tejasvi_Surya⁩ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 please spread love.. compassion..not HATE .. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು .. ಅನುಕಂಪವನ್ನು ಹಂಚಿ ... 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ದ್ವೇಷವನ್ನಲ್ಲ.... #justasking

06 May, 2021 01:53

Source : 

Download Share

Please be transparent at least with this .. human lives matter 🙏🏻🙏🏻🙏🏻#justasking

05 May, 2021 16:43

Source : 

Share

Go Corona Go... will we ever learn #justasking

05 May, 2021 11:13

Source : 

Share

Heartbreaking..... Painfull..Anguished ...to see this ..We have reached here because of a Government ...whose priorities are statues..Boeing’s...centlral vista s ..winning elections...divisive politics and not empowering hospitals...SHAME on this VISIONLESS LEADERS.#Justasking

04 May, 2021 15:11

Source : 

Share

MR supreme leader. Your man is #justasking

03 May, 2021 18:09

Source : 

Share

Shameless...heartless....morons...#justasking

03 May, 2021 18:07

Source : 

Share

This

03 May, 2021 16:46

Source : 

Share

😱😱😱😱😱😱😱😱

03 May, 2021 11:12

Source : 

Share

Prakash Raj

Actor

Prakash Raj is an Indian film actor, film director, producer, thespian and television presenter who is known for his works in the South Indian film industry, and Hindi films.

Born : 26 March 1965 (age 53 years), Bengaluru

Spouse : Pony Verma (m. 2010), Kumari Lalitha (m. 1994–2009)

Wikipedia